Om oss

Follo Taksering AS tilbyr rådgivningstjenester, kontroller og takseringstjenester til byggebransjen og eiendomsbesittere. Både til profesjonelle og til privatmarkedet.

Typiske oppdragsgivere er privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, banker, advokater, eiendomsutviklere/utbyggere, eiendomsbesittere, byggmestere og entreprenører.


Vårt hovedfokus er tillit, trygghet og troverdighet – og mest av alt fornøyde kunder. Vi ønsker at kunden skal sitte igjen med et produkt av høy kvalitet og være trygg på at de har fått det de har betalt for.

Alle rapporter utføres i henhold til takstbransjens etiske retningslinjer og regler for god takseringsskikk, takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard.


Ta kontakt på epost eller telefon for en hyggelig prat

Tore Snilsberg Rønningen

Takstingeniør, MNT, MNITO


I tillegg til å være utdannet takstingeniør gjennom NITO, ved Universitetet i Stavanger, er Tore også utdannet bygg- og tømrermester. Med over 30 års erfaring fra tømrerfaget innehar han en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold, og han er blant annet engasjert som fagkyndig meddommer i Oslo tingrett, Follo tingrett, Moss tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Videre har har også gjennomført Koordinatorskolen, en utdannelse som retter seg mot Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø iht. Byggherreforskriften.


Medlemmer i Norsk Takst er underlagt meget strenge krav til kvalitet og kompetanse gjennom de krav som stilles til bygningskunnskap, takstutdannelsen og videre etterutdanning og kursing.